Dế sống

Nguồn thức ăn bổ dưỡng cho thú cưng nhà bạn.

live

쌍별귀뚜라미 생물

쌍별귀뚜라미를 갈아서 만든
건강 식품, 분말입니다.

live

쌍별귀뚜라미 생물

살아 움직이는 쌍별귀뚜라미 생물로,
애완동물에게 좋은 먹이입니다.

live

Giới thiệu sản phẩm 

Dế là món ăn ưa thích của nhiều loài thú cưng. 

Dế sống với đa dạng kích cỡ từ con cực nhỏ đến con trưởng thành nên quý khách có thể thoải mái lựa chọn.

live_detail

Giá sản phẩm

01 50 con 
₩ 10,000 → ₩ 7,900

02 100 con
₩ 12,000 → ₩ 9,900

03 200 con
₩ 15,000 → ₩ 12,900

제품 소개

살아 움직이는 쌍별귀뚜라미 생물입니다. 극소형부터 성충까지 크기가 다양하여 원하는 사이즈에 따라
자유롭게 구매가 가능합니다. 여러 종류의 애완동물들이 좋아할 만한 먹이입니다.

live_detail
제품 가격
01 50마리
₩ 10,000 → ₩ 7,900
02 100마리
₩ 12,000 → ₩ 9,900
03 200마리
₩ 15,000 → ₩ 12,900

제품 소개

살아 움직이는 쌍별귀뚜라미 생물입니다.
극소형부터 성충까지 크기가 다양하여 원하는
사이즈에 따라 자유롭게 구매가 가능합니다.
애완동물들이 좋아할 만한 먹이입니다.

제품 가격
01 50마리
₩ 10,000 → ₩ 7,900
02 100마리
₩ 12,000 → ₩ 9,900
03 200마리
₩ 15,000 → ₩ 12,900