Dế sấy khô

 Sản phẩm dế sấy khô an toàn và bổ dưỡng.

dried

쌍별귀뚜라미 건조물

쌍별귀뚜라미로 만들어 건강하고
맛있게 섭취할 수 있는 건조물입니다.

dried

쌍별귀뚜라미 건조물

쌍별귀뚜라미로 만들어 건강하고
맛있게 섭취할 수 있는 건조물입니다.

dried

Giới thiệu sản phẩm

Dế sau khi thu hoạch được rửa sạch, diệt khuẩn và làm khô trên 30 tiếng nên cực kì an toàn và vệ sinh.  
Phù hợp làm thức ăn cho các loài thú cưng như chim, chuột Hamster, nhím, v.v., con người cũng có thể an tâm sử dụng.

Giá sản phẩm

01 Dế sấy khô 50g
₩ 10,000 → ₩ 7,900

02 Dế sấy khô 100g
₩ 20,000 → ₩ 12,900

제품 소개

쌍별귀뚜라미를 말려서 제조한 식품입니다. 귀뚜라미를 세척 · 살균한 후 30시간 이상 건조하였기 때문에
매우 위생적입니다. 애완동물들이 먹기에 적합하며 사람도 안심하고 섭취할 수 있는 건강 식품입니다.

dried_detail_whole
제품 가격
01 쌍별귀뚜라미 건조물 50g
₩ 10,000 → ₩ 7,900

02 쌍별귀뚜라미 건조물 100g
₩ 20,000 → ₩ 12,900

제품 소개

쌍별귀뚜라미를 말려서 제조한 식품입니다.
귀뚜라미를 세척 · 살균한 후 30시간 이상 건조하였기
때문에

매우 위생적입니다. 애완동물들이 먹기에
적합하며 사람도 안심하고 섭취할 수 있습니다.

dried_detail_1
dried_detail_2
dried_detail_3
제품 가격

01 쌍별귀뚜라미 건조물 50g
₩ 10,000 → ₩ 7,900

02 쌍별귀뚜라미 건조물 100g
₩ 20,000 → ₩ 12,900