LIÊN HỆ

Nơi giải đáp mọi thắc mắc về Twinstar Farm!

CONTACT

트윈스타팜에 대해 궁금한 점을
자유롭게 문의해주세요!

CONTACT

트윈스타팜에 대해 궁금한 점을
자유롭게 문의해주세요!
CONTACT

Liên hệ với chúng tôi

Twinstar Farm xin kính chào!
Mọi thắc mắc của quý khách về sản phẩm xin vui lòng liên hệ
theo thông tin bên dưới hoặc điền vào bảng bên cạnh.
Chúng tôi sẽ cố gắng phản hồi nhanh nhất có thể!

Thương hiệu : Agricultural Corp. Twinstarfarm
Địa chỉ: 30, Doma 12-gil, Seo-gu, Daejeon, Hàn Quốc
CEO : Lee Bonghak
Số đăng ký kinh doanh : 512-81-25347
Email : twinstarfarm@naver.com
Điện thoại : 010-2304-9078 (09:00-17:00)

CONTACT

트윈스타팜에 문의하기

안녕하세요, 농업회사법인 트윈스타팜입니다.
저희 제품에 대해 궁금한 점을 문의하시면
더욱 정확한 상담으로 도움을 드릴 수 있습니다.

상호 : 농업회사법인트윈스타팜(주)
주소 : 대전광역시 서구 도마12길 30
대표자 : 이봉학
사업자등록번호 : 512-81-25347

통신판매업신고 : 제2020-대전서구-0160호 [사업자정보]
개인정보관리책임자 : 이봉학
이메일 : twinstarfarm@naver.com
연락처 : 010-2304-9078 (09:00-17:00)

CONTACT

트윈스타팜에 문의하기

안녕하세요, 농업회사법인 트윈스타팜입니다.
저희 제품에 대해 궁금한 점을 문의하시면
더욱 정확한 상담으로 도움을 드릴 수 있습니다.

상호 : 농업회사법인트윈스타팜(주)
주소 : 대전광역시 서구 도마12길 30
대표자 : 이봉학
사업자등록번호 : 512-81-25347

통신판매업신고 : 제2020-대전서구-0160호 [사업자정보]
개인정보관리책임자 : 이봉학
이메일 : twinstarfarm@naver.com
연락처 : 010-2304-9078 (09:00-17:00)